Köpvillkor

 

Köpvillkor

Allmänt

Vi säljer enbart produkter till återförsäljare, företag och organisationer.

Följande villkor och bestämmelser gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du/dig”) hos Rawlimits by Nature AB, hädanefter kallat ”Bolaget” eller ”vi/oss”.

Rawlimits by Nature AB
Organisationsnummer: 556496-2586
VAT: SE 556496258601

Kontaktuppgifter till Rawlimits:
Tel: 044 – 21 00 10
Mail: info@rawlimits.se
Adress: Lekvallsvägen 4D,  294 39 Sölvesborg

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns på webbplatsen när du gör beställningen.

 

Beställning

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via mejl. Denna orderbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen.

I samband med att ordern skickas, helt eller delvis, erhåller Kunden via mejl en bekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”.

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning. En order som görs hos oss innebär ett erbjudande att köpa varor av oss. Vi måste alltid godkänna alla beställningar.

Det kan uppstå en situation då vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning. I dessa situationer meddelar vi dig så fort vi kan.

Det finns ingen gräns för minimiorder, dock finns minivolym på vissa artiklar. Ingen expeditionsavgift eller annan hanteringsavgift utöver att fraktavgiften tillkommer. Fakturor öresavrundas till närmaste krontal.

Säsongvaror kräver för-order. Order behöver läggas minst 4-6 månader före leverans. Se respektive varumärke. Vid frågor kontakta oss.

För att bli återförsäljare krävs att man har ett representativt sortiment att kunna erbjuda sina kunder.

 

Annullering 

Beställda produkter kan ej avbeställas, med undantag för vissa lagervaror som kan avbeställas såvida plockning inte påbörjats. Kontakta oss därför snabbt så vi kan hjälpa er på bästa sätt.

 

Priser

Priser anges i svenska kronor, SEK, och exkluderar moms. Leveranskostnader och betalavgifter ingår inte. Priser och erbjudanden som visas på webbsidan är giltiga, såvida inga andra villkor gäller.

Rekommenderat Retail Pris (RRP) anges i svenska kronor, SEK, och inkluderar moms. De anges på artiklar avsedda för återförsäljare och bör följas.

Vi arbetar hårt för att all information skall vara korrekt på webbsidan, trots det kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, produktinformation, fel i kampanjkoder, lagerdifferenser, tekniska problem, slutförsäljning, skrivfel eller stavfel. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter i efterhand.

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna utan varsel.

 

Betalning

Du kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Rawlimits har rätt att ta betalt av dig redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har överenskommits. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Rawlimits förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt.

I samarbete med Rawlimits finns följande betalningslösningar:

 • Direktbetalning via bank
 • Faktura 14, 30, 60 eller 90 dagars kredit (räknas från fakturadatum)

Genom att använda Rawlimits B2B shop godkänner du Rawlimits villkor såsom de framgår nedan. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig som kund och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Rawlimits B2B shop samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Rawlimits säkerställa identitet. Rawlimits inhämtar tilläggsinformation via organisationsnummer, namn och adress vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Rawlimits behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Rawlimits anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, och betalningsvillkoren för varje gång du använder tjänsten.

Betalning, avgifter

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas är faktura eller direktbetalning via bank. Direktbetalning ligger som förvald betalningsalternativ tills kreditvärdighet kontrollerats. Vid betalning med faktura gäller Rawlimits vid var tid gällande fakturavillkor; 30 dag (avgift 0%), 60 dag (avgift 2%) och 90 dagar (avgift 3%) samt 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ. Rawlimits kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds.

Användning, kod

Rawlimits B2B har en personlig inlogg-kod. Tänk på att inte välja en kod som har något samband med ditt eget personnummer, telefonnummer eller liknande, att inte avslöja koden för någon eller att anteckna koden på ett sådant sätt att utomstående kan anta att det avser din kod.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Rawlimits B2B shop i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Rawlimits som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Rawlimits B2B shop, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Rawlimits B2B shop. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Rawlimits tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Rawlimits B2B shop och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Företagsuppgifter och personuppgifter

Rawlimits och dess samarbetspartners behandlar dina företagsuppgifter för att kunna erbjuda dig betalning via Rawlimits Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen. Rawlimits behandlar företagsuppgifter i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av B2B shop, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Företagsuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till företaget. Följande är exempel på uppgifter som Rawlimits behandlar:

 1. Kontaktinformation på beställare – namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
 2. Organisationsnummer
 3. Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m m
 4. Finansiell information – t ex information om resultat och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
 5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
 6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 7. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 8. Allmänt tillgänglig information på internet

Organisationsnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte. Om du tidigare varit kund hos Rawlimits kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Rawlimits kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din och företagets  identitet och förenkla din användning av B2B-shop. Rawlimits kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med kontakperson och företaget. Rawlimits kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom rawlimits företagsgrupp eller samarbetspart, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den bank eller kreditföretag vi samarbetar med samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Rawlimits värnar om skyddet för företagsuppgifter, personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör personuppgifter. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Rawlimits är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att använda Rawlimits B2B shop godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies

Se dataskyddspolicy

Ändringar och tillägg

Rawlimits förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av B2B shop. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp.

Länkar till eller från andra webbplatser

Rawlimits godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande rättslig lagstiftning ansvarar Rawlimits inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Rawlimits B2B shop. Rawlimits ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Rawlimits B2B shop kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

 

Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Rawlimits anlitad transportör med leveransvillkor: Fritt Rawlimits lager. Risken för leveransen går över på Kunden när produkten lämnats av Rawlimits till transportör.

Eftersom vi arbetar med många olika typer av återförsäljare och företag finns även olika leveransinstruktioner som vi följer från våra kunder.

Leveranskostnad

Rawlimits tar alltid ut fraktavgift om inte annat särskilt angivits på webbsidan. Fraktsätt och fraktavgift avgörs av orderns beskaffenhet, vikt och storlek samt leveransadress och i tillämpligt fall Kundens val. Kunden svarar för att mottaga leverans i enlighet med de till var tid gällande villkoren för aktuellt fraktsätt. Vid beställningar som kräver leverans från utomlands debiteras faktisk fraktkostnad och tullavgifter.

Leveranspartner

Gods inom Sverige skickas med Posten, Schenker eller DHL.

Leveranstider

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Order som inkommer senast kl. 12 en helgfri vardag och finns i lager skickas normalt samma dag. Görs beställning på helger och allmänna helgdagar behandlas order nästkommande arbetsdag. Rawlimits förbehåller sig rätten till delleverans om någon av produkterna som kunden har beställt har en avsevärt längre leveranstid än övriga produkter.

Beställningsvaror, preliminär leveranstid anges på alla produkter som inte finns i lager.

Rawlimits bär inget ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

 

Lager- eller beställningsvara

Rawlimits har både lagervaror och beställningsvaror. Lagervaror är varor vi lagerhåller själva. Beställningsvaror har vi inte lagerförda i vårt eget lager, utan de måste först beställas från vår leverantör. Det framgår tydligt på respektive produkt om det är lagervara eller beställningsvara. Trots att vi anstränger oss att säkerställa lagersaldo för lagervaror, så kan lagerdifferenser medföra att en vara är slut trots den visar att den finns i vårt lager, vilket medför samma förfarande som en beställningsvara. Om lagervara är restnoterad så meddelar vi dig.

Vi reserverar oss för faktafel och för eventuell slutförsäljning. När vi skickar din order från vårt lager kommer du att få ett mail som talar om att din order är skickad.

 

Transporter och transportskador

Vi vill att varan du köper av oss skall vara felfri vid mottagandet.

Det är viktigt att granska varorna vid ankomsten, kontrollera att varorna som beställts har levererats och inte är skadade, köparens skyldighet. Om skadan är synlig vid leverans, är mottagaren skyldig att anmäla detta till transportören och om nödvändigt, vägra ta emot de levererade varorna.

Om godset är skadat är det väldigt viktigt att detta noteras på transportörens utlämningskvitto innan ni signerar försändelsen samt på er mottagarkvittens med en signatur från transportören/chauffören.

Ta bilder på kartong och ev. skadade produkter. Försök göra en bedömning av orsaken till skadan. Ej dokumenterade skador eller kvittering kan leda till utebliven ersättning.

Om du inte mottagit ditt paket inom rimlig tid, alternativt om godset skadats under transport, är du välkommen att höra av dig till oss så gör vi en anmälan av saknat/skadat gods.

När du returnerar en vara till oss så är det du som kund som ansvarar för godset. Se mera under ”Returer”.

 

Undersökningsplikt, reklamation & retur

Köparen ska omedelbart efter leverans undersöka leveransen noggrant för att försäkra sig om att leveransen är avtalsenlig och inte har några fel och brister.

Reklamation gällande fel och brister som köparen konstaterade eller borde ha konstaterat i samband med undersökningen som beskrivs i ovan stycke, ska ske skriftligen och överlämnas till säljaren omgående, men senast 2 dagar efter att varan levererats. Vid övriga fel och brister ska köparen omgående göra en reklamation efter att köparen har eller borde ha upptäckt felet.

Om köparen underlåter att göra en reklamation i enlighet med ovan stycke förlorar köparen sin rätt att framställa krav mot säljaren till följd av berörda fel eller brister.

Om köparen inte har inkommit med en skriftlig reklamation inom 12 månader från tidpunkten för leveransen, kan köparen inte i något avseende göra anspråk på fel och brister, skadestånd, garanti eller vidta andra åtgärder.

Returnering av varor godkänns bara efter föregående överenskommelse. Alla varor som returneras ska skickas portofritt till säljaren. Returnering av varor kan endast ske i oskadat originalemballage. Returvaror krediteras med ett avdrag* på 20 % av försäljningspriset. Observera att Rawlimits inte kommer att lösa ut paket mot postförskott.

Återleverans ska ske till oss med ett returnummer. Detta returnummer erhålls av vår kundtjänst/order. Returnumret måste skrivas klart och tydligt på utsidan av försändelsen.

* gäller endast då varan och förpackningen återlämnas i oförändrat skick.

 

Produktpresentation och produktinformation

Produktbilderna på hemsidan kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet, trots våra ansträngningar. Vi kan exempelvis inte garantera att produkternas färger återges helt korrekt. Beroende av vilken dator du använder, inställningar och internetbrowser kan det påverka färgerna du ser.

Vi kan inte ge några ytterligare rabatter eller andra åtgärder av goodwill som ligger utanför den rättsliga garantin.

 

Äganderätt

De varor som levereras till dig förblir Rawlimits egendom tills fullständig betalning har erlagts. Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

 

Integritetspolicy

Se Rawlimits ”Dataskyddspolicy”.

 

Skadeståndsskyldighet

Inget i dessa villkor syftar till att påverka dina lagstadgade rättigheter. Vi tar inte ansvar för skador på ditt datorsystem som uppstår på grund av att du använder vår webbplats. Vi kan inte garantera vilket innehåll som finns tillgängliga på webbplatsen. Allt innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att informationen på själva webbplatsen är fri från fel eller information. Vår totala skadeståndsskyldighet till dig för förluster eller skador som uppstår i samband med detta  avtal ska begränsas till det totala priset för din beställning.

 

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

Force Majeure

Vi anser oss inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om:

 • förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll.
 • I händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, problem med infrastrukturen, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Rawlimits AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Rawlimits AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Rawlimits AB snarast kunden om omständigheten.

 

Copyright och andra immateriella rättigheter

Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Vi byter namn till Rawlimits

I samband med namnbytet har vår webbplats fått ny adress, www.rawlimits.se, men den gamla länken kommer att fungera ett tag till så du hittar hit. För dig som återförsäljare innebär det ingen förändring. Du kommer få samma service och produktutbud som tidigare. Missa inte att vi samtidigt också byter namn i sociala medier. Gå gärna in och "följ" och "gilla" om du inte redan gjort det.